Duurzaamheid

Als familiebedrijf richt Nedlin zich op de lange termijn. Op de toekomst. We beseffen dat de wereld van morgen vraagt om slimme oplossingen voor maatschappelijke, ecologische en economische vraagstukken

Nedlin streeft er naar van betekenis te zijn voor onze klanten, onze lokale omgeving en voor de omgeving van de mensen met wie we samenwerken. We zetten vol in op duurzame en maatschappelijke innovatie. En streven ernaar onze ecologische voetafdruk door de ontwikkeling en inzet van slimme, efficiënte techniek te minimaliseren. Dit doen we samen met onze leveranciers, medewerkers, klanten en andere betrokkenen.

Samen presteren we iedere dag beter. Beter voor de mens, milieu en bedrijf.

Elsloo Contact
Energie-efficiënt
Certificeringen
ISO 14001
ISO 50001
ISO 26000
Winnaar
Duurzaamste Leverancier Radboudumc 2019

In het verleden werd sterk op prijs gestuurd. Nu zie je dat klanten steeds breder kijken. Ze willen maatschappelijk verantwoord werken en zien Nedlin als een strategisch partner die ze hiermee helpt.

 

Stef en Luuk de Win

Sustainable Development Goals

193 wereldleiders van de Verenigde Naties hebben 17 Sustainable Development Goals ( SDG’s) benoemd. Deze doelen moeten een eind maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering in 2030. Onderstaande SDG’s staan centraal binnen ons MVO beleid

SDG

MVO Doelstellingen

Onze ambities en concrete resultaten hebben we samengevat in 6 thema’s. Door samen met onze medewerkers in projectteams diverse projecten op te pakken, realiseren we snel resultaten richting onze ambities en creëren we draagvlak en saamhorigheid bij het realiseren van onze doelstellingen.

Transparante keten
Transparante keten

De eerste stap die we zetten in het verduurzamen van onze keten is haar transparant maken. Vervolgens kunnen we haar samen met onze partners verduurzamen. 

Lees verder

MVO Thema 2 card
Energie efficiënt

Wij zijn altijd op zoek naar manieren om de wasserij energie efficiënter in te richten en onze CO2-uitstoot te minimaliseren.
 

Lees verder

Duurzaamheid
Slimme logistiek

We streven naar zo min mogelijk bewegingen door gebruik te maken van grote en efficiënt geladen eenheden in het dagelijkse transport van ons wasgoed. 

Lees verder

Duurzaamheid
Duurzame werkomgeving

We innoveren voortdurend om het werk voor medewerkers zo ergonomisch verantwoord mogelijk te maken en bieden ze volop kansen om zich in goede gezondheid op persoonlijk en professioneel vlak te ontwikkelen.

Lees verder

Duurzaam aanbod
Verantwoord aanbod

Samen met onze leveranciers en onze klanten werken we aan een verantwoord en duurzaam aanbod. We richten ons proces zo in dat de producten optimaal kunnen worden hergebruikt.
 

Lees verder

MVO Thema 6 card
Samen delen

Onze gezonde bedrijfsvoering maakt het mogelijk om jaarlijks geld beschikbaar te stellen voor sponsoring op corporate, klant en lokaal niveau. Daarnaast hebben wij een persoonlijk sponsorbudget voor medewerkers.

Lees verder