Disclaimer

Voor deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht omtrent betrouwbaarheid, gebruiksgemak en actualiteit. Desondanks bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd is of niet meer juist is. 

Behoudens in geval van opzet of grove schuld, aanvaardt Nedlin geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van (de inhoud van) deze website.


Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan Nedlin of haar toeleveranciers. Behoudens de in de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd,  openbaar gemaakt of worden gedeep-linkt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Nedlin. 

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan: 

Nedlin
T.a.v. Finance
Postbus 516
6180 AA Elsloo
info@nedlin.com
+31 46 436 00 60


Deze website bevat links of verwijzingen naar websites van derden. Omdat Nedlin geen invloed heeft op (de inhoud van) die websites, kan Nedlin niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de gepresenteerde informatie op die websites.


Daarnaast is op de internetsite van Nedlin een privacy statement van toepassing. Nedlin adviseert u om voor het gebruik van de site daarvan kennis te nemen.


Wij behouden ons het recht voor deze disclaimer aan te passen. Wijzigingen worden op www.nedlin.com gepubliceerd.