Nedlin magazine

Veiligheid voorop bij Chemelot

Voor de medewerkers in de chemische fabrieken op Chemelot in Sittard is beschermende kleding van levensbelang. Marco Spauwen van Sitech Services weet er alles van. Hij is als Category Manager verantwoordelijk voor het contract van alle beschermende kleding, waarvan dagelijks zo’n 2000 mensen gebruikmaken.

Sitech is als bedrijf op Chemelot enigszins een vreemde eend in de bijt. “We hebben zelf geen fabriek op het terrein,”, vertelt Spauwen. “Maar Sitech verzorgt voor twaalf verschillende fabrieken kort gezegd alles op het gebied van onderhoud en veiligheid.” Daarnaast is Sitech verantwoordelijk voor de bedrijfsbrandweer, de beveiliging en het infrabeheer op het terrein.

“Nedlin, Sitech en de betreffende fabrieken zorgen er gezamenlijk voor dat onze kleding aan alle eisen voldoet.”

Marco Spauwen, Category Manager

Belangrijke bescherming

Met de eigen medewerkers van Sitech én alle werknemers van twaalf fabrieken heeft Spauwen de verantwoordelijkheid over 60.000 stuks kleding. “Een aantal medewerkers heeft wel zeven sets kleding. Sommige operators wisselen bijvoorbeeld hun kleren meerdere keren per dag. Met sokken, ondergoed en shirts erbij opgeteld, zijn dat flinke aantallen.” Bescherming is in zijn branche van cruciaal belang, stelt Spauwen. “In deze chemische wereld bestaan andere risico’s dan in andere sectoren. Vloeistof kan lekken of laswerk kan vonken geven, een calamiteit is helaas nooit volledig uit te sluiten. Beschermende kleding is dan essentieel.”

Van korenblauw naar bont gekleurd

Spauwen heeft in de zeven jaar dat hij bij Sitech werkt veel zien veranderen op Chemelot. “Voorheen was alles eigendom van DSM. In de afgelopen jaren zijn steeds meer fabrieken afgestoten en overgenomen door andere bedrijven. Maar wij blijven als overkoepelende organisatie verantwoordelijk voor de veiligheid, dus ook voor de beschermende kleding.”

“Het is opvallend dat die veranderingen eigenlijk als eerste zichtbaar waren in de kleding,” vertelt Spauwen. “Eerst liep iedereen in het korenblauw van DSM, maar nu zie je dat steeds meer fabrieken hun eigen identiteit willen uitstralen. Dus de een wil zwart met rode kleding en de ander lichtblauw met grijs.”

Voor Spauwen is het steeds een uitdaging ervoor te zorgen dat de fabriekseigenaren tevreden zijn, maar dat ook de normeringen worden gehandhaafd. Spauwen werkt op dit gebied al jaren samen met Nedlin. “We hebben een eigen regelgeving voor de Chemelot Site. Vaak zijn de fabrieken in buitenlandse handen, waar andere regels gelden. Nedlin is hierbij een belangrijke partner, die altijd meedenkt en de normeringen voor kleding goed in de gaten houdt. Nedlin, Sitech en de betreffende fabrieken zorgen er gezamenlijk voor dat onze kleding aan alle eisen voldoet.”

Geautomatiseerd kledingbeheer

De logistiek met zoveel kleding is uitermate complex. “Bij OCI Nitrogen, een van de bedrijven hier, wilden ze twee jaar geleden af van het gedoe met persoonlijke lockers. Kleding lag niet altijd op de juiste plaats. De plantmanager wilde dat dienstkleding te allen tijde beschikbaar is.” In samenwerking met Nedlin en LCT is een nieuw, volledig geautomatiseerd kledinguitgiftesysteem ontwikkeld.

Het systeem draait nu een jaar en hoewel er in de beginperiode nog wat kinderziektes zijn, werkt het inmiddels naar tevredenheid. “Nedlin had al ervaring met zo’n uitgiftesysteem, maar dan voor de gezondheidszorg, waar men werkt in lichtere kleding. Directeur Luuk de Win is van het begin af aan duidelijk geweest over de voor- en nadelen van een dergelijk systeem in deze industriële omgeving, met name omdat het om veel zwaardere veiligheidskleding gaat. Ik vond zijn openheid hierin heel prettig,” vertelt Spauwen.

Terwijl Spauwen het kledinguitgiftesysteem laat zien, komt Frans Bloem, medewerker van OCI, erbij staan. Hij heeft dagelijks te maken met het systeem en de werknemers die het gebruiken. “In het begin vonden mensen het wennen, zoals altijd met veranderingen,” vertelt Bloem. “Ik moet bekennen dat ik de eerste maanden ook baalde als het systeem vastliep. Maar veel zaken zijn inmiddels opgelost. Zo weet ik nu dat ik de gevoelige sensoren goed schoon moet houden in deze stoffige omgeving. En de medewerkers zijn nu ze eenmaal gewend zijn ook tevreden hoor.”

Samenwerking

Spauwen beaamt dat het kledinguitgiftesysteem een behoorlijk intensief ontwikkelproces heeft gekend. “We hebben na de plaatsing elke zes weken samengezeten met de betrokken partijen. Zo hebben we samen alle opstartproblemen opgelost. We zijn nu zo enthousiast over het uitgiftesysteem dat we erover nadenken dit ook bij onze onderhoudsafdeling van Sitech te implementeren. Nedlin is wat dat betreft voor ons veel meer dan een wasserij. Ze zijn ook onze kledingleverancier en daarmee een belangrijke samenwerkingspartner.”