Nedlin magazine

Samen verder groeien

Bij een organisatie die steeds verder professionaliseert en blijft groeien, horen medewerkers die meegroeien en zich kunnen ontwikkelen. In december vorig jaar startte een groep van zeven productiemedewerkers met de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) Logistiek Medewerker aan het Arcus College in Heerlen.

Kennis & Kunde

“Met de groei van de organisatie willen we meer verantwoordelijkheden lager in de organisatie neerleggen, zodat we met sterke, professionele en gemotiveerde teams een volgende stap kunnen zetten,” vertelt Nicole Janssen, HR manager bij Nedlin. “In 2016 heeft een eerste groep productieleiders een opleidingstraject doorlopen waarin ze kennis, kunde en tools aangereikt kreeg om die verantwoordelijkheid op een goede manier te kunnen nemen. Dit is erg succesvol geweest. Met die positieve ervaring in ons achterhoofd, willen nu zowel wasserijmedewerkers als voorwerkers en coördinatoren verder ondersteunen en faciliteren in dit proces.”

“Met de groei van de organisatie willen we meer verantwoordelijk- heden lager in de organisatie neerleggen”

Nicole Janssen

Binden & Boeien

Het vinden van gekwalificeerde en gemotiveerde mensen is op de huidige arbeidsmarkt geen gemakkelijke opgave. Zo merkt ook Nedlin. Nicole: “Dat maakt het noodzakelijk je als bedrijf te onderscheiden. Als familiebedrijf doen we dat o.a. met een aantal specifieke waarden. Zo vinden we het heel belangrijk dat we onze mensen meenemen in onze (verander)processen en hen voortdurend blijven binden en boeien. Door ze op te leiden en een kans te bieden zichzelf verder te ontwikkelen, hopen we daaraan bij te dragen. Bovendien is het onze intentie om zo bepaalde kennis op verschillende niveaus te behouden en te delen binnen de organisatie.”

"Door medewerkers op te leiden en hen een kans te bieden zichzelf te ontwikkelen, hopen we ze te binden en boeien en kennis op verschillende niveaus binnen de organisatie te behouden en delen."

Beroep & Bedrijf

Nicole vervolgt: “De wens om, na de groep productieleiders, ook een volgende groep medewerkers klaar te stomen voor verdere groei, hebben we aan opleidingsdeskundigen van Arcus College in Heerlen voorgelegd. Hieruit is een mooie samenwerking ontstaan tussen Arcus, Nedlin en Manpower met als resultaat een ‘maatwerk’ BBL-opleiding Logistiek Medewerker (niveau 2). Een opleiding die als doel heeft de kennis van wasserijmedewerkers die al werkzaam zijn bij Nedlin, verder te vergroten en professionaliseren. Jos Remmel, opleidingsadviseur BBL Maatwerk bij Arcus: “De Beroepsbegeleidende Leerweg is een opleidingsvorm waarbij een medewerker één dag(deel) per week les krijgt en de overige dagen werkzaam is binnen een bedrijf en daar het geleerde direct in praktijk kan brengen. Nicole: “Het prettige voor ons is dat de opleiding inhoudelijk, naast de belangrijke reguliere elementen, aangevuld kan worden met bedrijfsspecifieke onderdelen van Nedlin. Op die manier is het echt een Nedlin opleiding.” 

"Naast de belangrijke reguliere elementen, wordt de opleiding aangevuld met bedrijfsspecifieke onderdelen van Nedlin. Op die manier is het echt een Nedlin opleiding."

Win & Win

Jos: “In december 2017 is de groep met Nedlin medewerkers gestart. Hun opleiding loopt tot halverwege januari 2019. De eerste helft bestond voornamelijk uit reguliere onderdelen zoals die door de onderwijsinspectie zijn vastgesteld, denk aan vakken als Nederlands, Engels en logistiek. Aangekomen in de tweede helft van het schooljaar, is er nu meer mogelijkheid tot het implementeren van bedrijfsspecifieke onderdelen zoals het wasproces binnen Nedlin (proces en chemie), specifieke dienstverleningsafspraken per klantgroep, kwaliteitszaken, uren en productiviteit, specifieke basistechniek en continu verbeteren. Gedurende het hele jaar vinden bedrijfsbezoeken plaats om ook een kijkje te nemen op andere plekken en te zien hoe het er bij andere bedrijven aan toe gaat. De lessen worden vaak gegeven door ervaringsdeskundigen. Daarnaast worden ervaren medewerkers van Nedlin zelf ingeschakeld voor het verzorgen van specifieke lesonderdelen.” Wat de opleiding specifiek oplevert voor de deelnemende medewerkers? “Meer kennis en inzicht in de bedrijfsprocessen en handvaten om hierin zelf meer zaken te verbeteren,” vertelt Nicole. “De medewerkers beschikken daarmee in de toekomst over de tools om de verantwoordelijkheid behorende bij hun functie succesvol én met meer werkplezier te kunnen oppakken. Daarnaast biedt een afgeronde en erkende opleiding (mét diploma) ze een sterkere basis (CV) en daarmee meer potentie om door te groeien in de organisatie. ‘Last but not least’ levert het meer betrokkenheid en binding op bij de organisatie. Win win dus, zowel voor hen als voor Nedlin.”

Klasgenoten & Collega’s 

Hein Dijksma is een van de docenten binnen Arcus BBL en verzorgt een aantal vakken voor de Nedlin groep: “Voor mij als docent is het een groot verschil om voor een klas te staan die praktijkervaring meeneemt in de les. Het leidt tot meer discussie, in positieve zin. Er komen al snel cases ter sprake uit de dagelijkse praktijk.  De leerlingen hebben zelf meer in te brengen. Ze komen met heel concrete voorbeelden en stellen gerichte vragen. De groep die op dit moment de opleiding volgt, is bovendien een bijzonder hechte en gemotiveerde club. En het is ook nog eens een heel diverse groep. Het loopt uiteen van iemand met een universitaire achtergrond tot immigranten die de Nederlandse taal net beheersen. Dat zorgt voor een bijzondere dynamiek.” Nicole: “Dat merken we ook op de werkvloer. Door de opleiding samen te volgen, ontstaat een speciale band. Ze zijn niet alleen collega’s, maar ook klasgenoten. Dat wat ze meekrijgen tijdens hun opleiding, nemen ze mee naar de werkvloer en daarin motiveren ze elkaar.”

"Door de opleiding die ze samen volgen, ontstaat een speciale band. Ze zijn niet alleen collega’s maar ook klasgenoten. Dat wat ze meekrijgen tijdens hun opleiding, nemen ze mee naar de werkvloer en daarin motiveren ze elkaar"

Onderwijs & Bedrijfsleven

Hein: “Op die manier proberen we theorie en praktijk zoveel mogelijk op elkaar te laten aansluiten. Uiteindelijk blijft dat passen en meten. Er heerst nog steeds enige discrepantie tussen onderwijs en bedrijfsleven. De onderwijsinspectie bepaalt uiteindelijk het programma. Het onderwijs is wat dat betreft vrij stug; er verandert te weinig en het gaat te langzaam. Toch denk ik dat we op deze manier aardig op weg zijn. Dat moet ook wel in een tijd als deze waarin er een structureel tekort is aan gekwalificeerde en gemotiveerde mensen op de arbeidsmarkt.” Nicole: “Voor ons werkt het tot dusver heel prettig. Dit past helemaal binnen onze ambitie waarin opleiden een prominente plek binnen de organisatie heeft.”