MVO thema 1
Transparante keten

De eerste stap die we zetten in het verduurzamen van onze keten is deze transparant maken. Vervolgens verduurzamen we de keten samen met onze partners. Voor ons is het daarbij vanzelfsprekend om eerlijke relaties aan te gaan met onze ketenpartners. Zo zijn onze afrekenmodellen volledig transparant en weten onze klanten altijd waar ze aan toe zijn.

CO duurzaamheid

Wij hebben de volgende doelstellingen:

  • In 2019 hebben we onze keten volledig transparant gemaakt
  • In 2020 hebben we inzichtelijk welke strategische partnerships we moeten aangaan
  • In 2025 hergebruiken we al onze afvalstromen op een duurzame wijze
  • In 2028 wordt het afvalwater uit ons wasproces 100% hergebruik

Nedlin behaalde reeds de volgende resultaten:

  • Code of Conduct voor medewerkers, leveranciers en partners. Lees hier onze Code of Conduct
  • Balanced Score Card ter beoordeling van onze leveranciers
  • Wasproces circulair ingericht
  • Inzicht in end-of-life van ons textiel
  • 45.591 kg afgekeurd platgoed en 23.900 kg afgekeurde kleding berschikbaar gesteld voor upcycling

MVO Doelstellingen

Onze ambities en concrete resultaten hebben we samengevat in 6 thema’s. Door samen met onze medewerkers in projectteams diverse projecten op te pakken, realiseren we snel resultaten richting onze ambities en creëren we draagvlak en saamhorigheid bij het realiseren van onze doelstellingen.

Transparante keten
Transparante keten
MVO Thema 2 card
Energie efficiënt
Duurzaamheid
Slimme logistiek
Duurzaamheid
Duurzame werkomgeving
Duurzaam aanbod
Verantwoord aanbod
MVO Thema 6 card
Samen delen