MVO Thema 3
Slimme logistiek

We werken voortdurend aan het minimaliseren van de CO2-uitstoot van ons wagenpark (zowel onze vrachtauto’s als personenauto’s) en benutten de nieuwste technieken om dit te realiseren. We streven naar zo min mogelijk bewegingen door gebruik te maken van grote en efficiënt  geladen eenheden in het dagelijks transport. Dit doen we door o.a. de leverfrequenties zo efficiënt mogelijk in te richten.

MVO Thema 3 NL

Wij hebben de volgende doelstellingen:

  • In 2025 stoten we 25% minder CO2 uit

Nedlin behaalde reeds de volgende resultaten:

  • Inzet duurzame Euro 6- vrachtwagens
  • Inzet LNG trucks
  • Inzet efficiënte dubbeldekkers op lange afstanden
  • Brandstofbesparing van 10-15% per gereden kilometer door inzet Mobicoach

MVO Doelstellingen

Onze ambities en concrete resultaten hebben we samengevat in 6 thema’s. Door samen met onze medewerkers in projectteams diverse projecten op te pakken, realiseren we snel resultaten richting onze ambities en creëren we draagvlak en saamhorigheid bij het realiseren van onze doelstellingen.

Transparante keten
Transparante keten
MVO Thema 2 card
Energie efficiënt
Duurzaamheid
Slimme logistiek
Duurzaamheid
Duurzame werkomgeving
Duurzaam aanbod
Verantwoord aanbod
MVO Thema 6 card
Samen delen