MVO Thema 2
Energie efficiënt

Bij Nedlin vind je de nieuwste en slimste technieken binnen de Europese wasserijbranche. Wij zijn altijd op zoek naar manieren om onze wasserijen energie-efficiënter in te richten en onze CO2- uitstoot te minimaliseren.

MVO Thema 2 NL

Wij hebben de volgende doelstellingen:

 • In 2028 hergebruiken we al het water in ons wasproces
 • In 2030 hebben we ons energieverbruik met 30% gereduceerd
 • Nieuwe bedrijfspanden worden klimaatneutraal gebouwd

Nedlin behaalde reeds de volgende resultaten:

 • Deelname aan Meerjarenafspraken Energie-efficiëntie 3
 • ISO 14001 en ISO 50001 certificering
 • Berekening CO2- footprint
 • 100% groene stroom voor Nedlin Healthcare en Hospitality
 • 100% LED verlichting bij Nedlin Industry
 • Wassen op lagere temperaturen met Cool Chemistry
 • Volledig hergebruik restwater
 • Aanzienlijke reductie energieverbruik door inzet van zelflerende centrifuges en drogers met infraroodtechniek
 • 29 miljoen liter waterbesparing per jaar door filtering en hergebruik spoelwater
 • Inzet warmtewisselaars
 • Osmose-installatie in stoomketel om energie-en waterverbruik terug te dringen
 • Good Housekeeping

MVO Doelstellingen

Onze ambities en concrete resultaten hebben we samengevat in 6 thema’s. Door samen met onze medewerkers in projectteams diverse projecten op te pakken, realiseren we snel resultaten richting onze ambities en creëren we draagvlak en saamhorigheid bij het realiseren van onze doelstellingen.

MVO Thema 1 card
Transparante keten
MVO Thema 2 card
Energie efficiënt
MVO Thema 3 card
Slimme logistiek
MVO Thema 4 card
Duurzame werkomgeving
MVO Thema 5 card
Verantwoord aanbod
MVO Thema 6 card
Samen delen